Duck Fresh Disc Refills Toilet Cleaning Discs Odour Eliminator & Descaler, Twin Pack, 2 x 6 Discs

£9.9
FREE Shipping

Duck Fresh Disc Refills Toilet Cleaning Discs Odour Eliminator & Descaler, Twin Pack, 2 x 6 Discs

Duck Fresh Disc Refills Toilet Cleaning Discs Odour Eliminator & Descaler, Twin Pack, 2 x 6 Discs

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

seo_url" : "https://www.karkkainen.com/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=22134001&productId=141110501&urlLangId=-11&langId=-11&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151", Vaara- ja turvalausekkeet:Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEENtai lääkäriin,jos ilmenee pahoinvointia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. seo_url" : "https://www.karkkainen.com/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=22134001&productId=141111001&urlLangId=-11&langId=-11&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151", Unwanted Food or Drink Products - Once supply conditions are broken, there are a number of factors outside of our control that can affect the quality of a product. Therefore perishable goods such as food and drink cannot be returned.

For reasons of hygiene and safety, personal grooming products, cosmetics or items of intimate clothing cannot be returned.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop